Sesja warsztatowa odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków.

Poniżej zamieszczamy linki do rejestracji na poszczególne warsztaty. W celu zapisania się należy kliknąć na link do rejestracji na wybrany warsztat, następnie zalogować się na konto danymi, których używa się do logowania na stronę forumintensywnejterapii.pl. Po zalogowaniu należy uiścić opłatę poprzez wybranie odpowiednej formy zapłaty. Faktura zostanie wysłana na maila po zaksięgowaniu płatności.

Warsztaty są dostępne tylko dla zarejestrowanych uczestników Forum Intensywnej Terapii. Zapisy na większość warsztatów jest już uruchomiona. Plan godzinowy może jeszcze ulec lekkim modyfikacjom.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w warsztatach prosimy o kontakt: Klara Zarosa, tel. 570 700 588, klara.zarosa@med-space.pl

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.


 1. Kaniulacja dużych naczyń pod kontrolą ultrasonograficzną | 4h 
  Koszt udziału: 400 zł 
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Czas: 8.15-12.15
  Limit: 20 osób
  Koordynator warsztatu: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO, Uniwersytet Opolski
  Współprowadzący: dr n. med.
  Ryszard Gawda, dr Maciej Marszalski, dr Maciej Piwoda, dr Maciej Molsa
  Warsztaty pod patronatem: 

 2. Echokardiografia przezklatkowa na intensywnej terapii | 4h
  Koszt udziału: 400 zł 
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Czas: 13.00 - 17.00
  Limit: 20 osób
  Koordynator warsztatu: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Regionalne Centrum ECMO, Uniwersytet Opolski
  Współprowadzący: dr n. med.
  Ryszard Gawda, dr Maciej Marszalski, dr Maciej Piwoda, dr Maciej Molsa

 3. Nowoczesna hemostaza w masywnych krwawieniach zewnętrznych | 2h
  Koszt: 100 zł
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Czas: 14.00 - 16.00
  Limit osób: 30
  Koordynator warsztatu: mgr Tomasz Janus, redaktor zakładki "ratownictwo" na stronie intensywna.pl

  Warsztaty pod patronatem:         

 4. Dostępy naczyniowe: Midline - cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu - WARSZTATY DLA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO | 3h 
  Koszt udziału: 70 zł
  Program i rejestracja: 
  GRUPA 1: 10.30 - 13.30 ZAPISZ SIĘ  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  GRUPA 2: 14.30 - 17.30 ZAPISZ SIĘ       WOLNE MIEJSCA
  Limit osób: 30
  Koordynator warsztatu:
  Agnieszka Wyderka RN, Senior Vascular Clinical Speciaslist PL&CZ, Clinical and Medical Affairs International, Teleflex
  MBA, mgr Agnieszka Nosek, Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego
  MBA, mgr Bartosz Szczudłowski, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego

  Warsztaty pod patronatem:
 5. Techniki bronchoskopowe na OIT | 4h
  Koszt udziału: 300 zł
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Czas: 9.30 - 13.30
  Limit osób: 16 osób
  Koordynator warsztatu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Soja, dr n. med. Iwona Gross-Sondej | Klinika Pulmonologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  Warsztaty pod patronatem:   

 6. Trudne drogi oddechowe
  Koszt: 300 zł
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Czas: 16.00-18.00
  Limit osób: 15
  Koordynator warsztatu: dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz, dr Bartosz Sadownik, dr n. med. Mateusz Zawadka, dr Adrian Wong

  Warsztaty pod patronatem:   

 7. Kaniulacja żył pod kontrolą USG | 2h
  Koszt: 200 zł
  Program i rejestracja: 
  GRUPA 1: 9.00 - 11.00 ZAPISZ SIĘ   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  GRUPA 2: 12.00 - 14.00 ZAPISZ SIĘ   LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  GRUPA 3: 15.00 - 17.00 ZAPISZ SIĘ  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Limit osób: 12
  Koordynator warsztatu: lek. med. Paweł Tyszecki, mgr Mateusz Bakun

 8. Monitorowanie hemodynamiczne we wstrząsie septycznym – warsztaty interaktywne | 2h
  Koszt: 100 zł
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ       WOLNE MIEJSCA
  Czas: 14.30 - 16.30
  Limit osób: 40 osób
  Koordynator warsztatu: dr n. med. Elżbieta Rypulak, dr n. med. Justyna Sysiak-Sławecka | II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Warsztaty pod patronatem:     

 9. Niewydolność oddechowa - jak sobie radzić w trudnych przypadkach klinicznych? | 1,5h
  Koszt: 100 zł
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ      WOLNE MIEJSCA
  Czas: 15.00 - 16.30
  Limit osób: 25
  Koordynator warsztatu: dr n. med. Jacek Górka, lek. med. Maciej Mikiewicz, dr n. med. Kamil Polok

  Warsztaty pod patronatem:   
 10. Najlepsze praktyki w wentylacji nieinwazyjnej | 1,5h
  Koszt: 100 zł
  Program i rejestracja:
  GRUPA 1: 14.30 - 16.00  ZAPISZ SIĘ       WOLNE MIEJSCA
  GRUPA 2: 16.30 - 18.00  ZAPISZ SIĘ     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Limit osób: 15
  Koordynator warsztatu: dr n. med. Aleksander Kania, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

  Warsztaty pod patronatem: 
 11. Terapie pozaustrojowe | 1,5h
  Koszt: 100 zł
  Program i rejestracja:
  Grupa 1: 14.30 - 16.00 ZAPISZ SIĘ       WOLNE MIEJSCA
  Grupa 2: 16.30 - 18.00 ZAPISZ SIĘ    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Limit osób: 12
  Koordynator warsztatu: Maciej Jama, Hanna Krukowska-Sitek, Wojciech Sołtysik

  Warsztaty pod patronatem:

 12. Po co w ogóle wymyślać coś nowego w wentylacji mechanicznej... - warsztaty praktyczne | 2h
  Kwota: 100 zł
  Program i rejestracja:
  Grupa 1: 12.00 - 14.00 ZAPISZ SIĘ        WOLNE MIEJSCA
  Grupa 2: 14.30 - 16.30 ZAPISZ SIĘ    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
  Limit osób: 10
  Koordynator warsztatu: mgr inż. Jarosław Traczyk, Medtronic

  Warsztaty pod patronatem:   

 13. System Kliniczny na Oddziale Intensywnej Terapii | 1,5h
  Kwota: bezpłatne
  Program i rejestracja: ZAPISZ SIĘ        WOLNE MIEJSCA
  Czas: 11.30 - 13.00
  Limit osób: 30
  Koordynator warsztatu: lek. Marcin Skibiński, Wojskowy Instytut Medyczny
  Warsztaty pod patronatem:   
 14. Interdyscyplinarne spojrzenie na leczenie krwotoków zagrażających życiu
  Czas: 14 kwietnia 2023 r., godz.: 12.30-13.30
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Mała
  Koszt: wstęp wolny
  Koordynator warsztatu: dr n. med. Elżbieta Nowacka, Sekcja Płynoterapii i Hemostazy PTAiIT 

  Warsztaty pod patronatem: 
  Program: 
  MASYWNE KRWAWIENIA W POŁOŻNICTWIE, lek. Bartosz Frączek, Kraków, Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek
  OSTRA KOAGULOPATIA POURAZOWA-TERAPIA OPARTA O STAŁY WSPÓŁCZYNNIK PRZETOCZEŃ CZY RACZEJ ZORIENTOWANA NA CEL?, dr n. med. Natalia Kozera, Wrocław, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego
  KONCENTRAT FIBRYNOGENU W PRAKTYCE KARDIOANESTEZJOLOGA, dr n. med. Łukasz Szlachciński, Łódź, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  URAZ WIELOMIEJSCOWY I WSTRZĄS KRWOTOCZNY PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM, lek. Grzegorz Wójcik, Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  CIĘŻKI KRWOTOK POŁOŻNICZY – ROLA FIBRYNOGENU, dr n. med. Elżbieta Nowacka, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Orłowskiego w Warszawie