Program

SESJE WARSZTATOWE  
13 kwietnia 2023

Program sesji warsztatowych jest dostępny w zakładce "warsztaty"

Miejsce warsztatów: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

 

PROGRAM MERYTORYCZNY - POBIERZ PROGRAM

Miejsce konferencji: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków

 14 kwietnia 2023, piątek
       
  AULA DUŻA      
  SESJA 1 INTENSYWNIE O INTENSYWNEJ      
Moderator: prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
08:00-08:15 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI      
08:15-08:40 Nowości w intensywnej terapii      
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik      
08:40-09:00 Wybór dostępu naczyniowego u pacjenta na OIT      
  dr hab. n. med. Tomasz Czarnik      
09:00-09:20 Fluid responsive patients – should we always give      
  fluids?      
  dr Adrian Wong      
09:20-09:40 How to stay up to date in Intensive care?      
  dr Rob Mac Sweeney       
  Critical Care Reviews      
09:40-10:00 Physiology of dying in ICU concerning       
  autoresuscitation      
  prof. Frantisek Duska      
10:10-10:30 Dyskusja      
10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA      
         
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA AULA MAŁA
  SESJA 2A MULTIDYSCYPLINARNIE NA INTENSYWNEJ   SESJA 2B INTENSYWNE PIELĘGNIARSTWO CZ. 1 INTERAKTYWNA DEBATA DOTYCZĄCA
Moderator: dr n. med. Magdalena Wujtewicz   Moderator: mgr Marzena Pęgiel LECZENIA OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI 
      ODDECHOWEJ ARDS
      Moderator: dr n. med. Jacek Górka
11:00-11:20 Objawy ostrego brzucha na OIT   Właściwy cewnik naczyniowy dla właściwego 1. ARDS - wczesna (dr hab. Szymon Białka)
  prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga   pacjenta - czym się kierować, jak wybierać? czy późna intubacja (dr hab. Tomasz Czarnik)? 
      mgr Maciej Latos 2. Wentylacja mechaniczna w ARDS -  
11:20-11:40 Zatorowość płucna na OIT   Leki stosowane na OIT przez zgłębnik żołądkowy konwencjonalne (dr Paweł Piwowarczyk) czy
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć   dr hab. n. med. Lidia Łysenko nowe tryby jak APRV, ASV, FCV
11:40-12:00 W jakich sytuacjach na OIT warto poprosić   Wentylacja mechaniczna - na co personel (dr hab. Szymon Białka)?  
  o konsultację hematologiczną?   pielęgniarski powinien zwracać uwagę? 3. ECMO w ARDS - wcześnie (dr hab. Tomasz 
  prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga   dr n. med. Łukasz Nowak Czarnik) czy późno (dr Paweł Piwowarczyk)?
12:00-12:20 Zawał serca na OIT - wskazania do interwencji   Alarmy na intensywnej terapii - jak nie zwariować?  
  wieńcowej   dr hab. n. o zdr. Sabina Krupa, prof. UR  
  prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko     12:30-13:30 AULA MAŁA 
        INTERDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE  
12:20-12:40 Ciężkie stany dermatologiczne   Szkolenie personelu pielęgniarskiego - jaka  NA LECZENIE KRWOTOKÓW ZAGRAŻAJĄCYCH
  dr hab. n med. Maciej Pastuszczak   powinna być rola nowoczesnej pielęgniarki? ŻYCIU
      mgr Marzena Pęgiel Moderator: dr n. med. Elżbieta Nowacka
12:40-13:00 Dyskusja   Dyskusja warsztaty pod patronatem Octapharma
13:00-14:00 LUNCH   LUNCH Masywne krwawienia w położnictwie 
        lek. Bartosz Frączek
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA Ostra koagulopatia pourazowa-terapia oparta
  SESJA 3A NEUROINTENSYWNA   SESJA 3B INTENSYWNE  PIELĘGNIARSTWO CZ. 2 o stały współczynnik przetoczeń czy raczej
Moderator: dr n. med. Beata Rzewuska   Moderator: dr hab. n. med. Janusz Trzebicki zorientowana na cel?
14:00-14:20 Pacjent z urazem wielonarządowym –  postępowanie    Płynoterapia na oddziale intensywnej terapii  dr n. med. Natalia Kozera
  przedszpitalne   lek. Monika Jasińska Koncentrat fibrynogenu w praktyce 
  dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński     kardioanestezjologa
14:20-14:40 Zasady leczenia chorych z urazem czaszkowo-   Jak oswoić sztuczną nerkę? dr n. med. Łukasz Szlachciński
  mózgowym na intensywnej terapii   lek. Olga Piłat Uraz wielomiejscowy i wstrząs krwotoczny
  dr n. med. Ryszard Gawda     po wypadku komunikacyjnym
14:40-15:00 Neuromonitoring - przyszłość intensywnej   Gazometria krwi tętniczej - widzę wyniki i  lek. Grzegorz Wójcik
  terapii?   co mam z nimi zrobić?  Ciężki krwotok położniczy – rola fibrynogenu
  dr n. med. Agata Andrzejewska    dr n. med. Łukasz Nowak dr n. med. Elżbieta Nowacka
15:00-15:20 Opieka nad dawcą narządów   Terapia daremna   
  lek. Filip Szeremeta   lek. Wojciech Mudyna  
15:20-15:40 Fizykochemiczne aspekty skutecznej i racjonalnej płynoterapii   ABC żywienia na OIT  
  dr n. med. Paweł Węgrzyn   prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar  
15:40-16:00 Dyskusja   Dyskusja  
16:00-16:30 PRZERWA KAWOWA   PRZERWA KAWOWA  
         
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA  
  SESJA 4A VARIA   SESJA 4B SESJA WYKŁADÓW SPONSOROWANYCH  
Moderator: dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka Moderator: dr n. med. Jacek Górka
16:30-16:50 Acid-base balance - how quickly receive important   Leczenie wielolekoopornych zakażeń bakteryjnych    
  informations ?   Gram (-) – jaki mamy oręż?  
  prof. Frantisek Duska   prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat  
16:50-17:10 Trudna intubacja w stanach zagrożenia życia   Nowe aspekty i możliwości dla zastosowania terapii Nasal   
   dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz   High Flow  
      dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz  
17:10-17:30 Hipotensja podczas intubacji chorego na OIT - co   Zastosowanie USG do oceny wypełnienia żołądka   
  nowego w ostatnich latach?   na oddziale intensywnej terapii  
  dr n. med. Mateusz Zawadka   dr hab. n. med. Michał Borys  
17:30-17:50 Jak czytać badania naukowe?   Postępowanie anestezjologiczno-położnicze w sytuacji   
  lek. Jakub Fronczek   wystąpienia ciężkiego krwotoku poporodowego – algorytm   
      przywracania hemostazy wykład pod patronatem Novo Nordisk  
      dr n. med. Elżbieta Nowacka  
17:50-18:10 Plazmaferezy na OIT      
  dr n. med. Anna Włudarczyk      
18:10-18:30 Dyskusja      
         
15 kwietnia 2023, sobota      
         
  AULA DUŻA      
  SESJA 5A INTENSYWNE DYLEMATY      
Moderator: prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk    
09:00-09:20 Akceptowanie naturalnej śmierci gdy jest       
  nieunikniona - terapia daremna poza oddziałem       
  intensywnej terapii, dokument TIP      
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik      
09:20-09:40 Kodeks etyki lekarskiej - planowana nowelizacja      
  lek. Łukasz Jankowski      
09:40-10:00 Odstąpienie od terapii uporczywej w świetle       
  polskiego prawa      
  dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska      
10:00-10:20 Badania naukowe w intensywnej terapii –       
  uwarunkowania prawne      
  dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach      
10:20-10:40 Zasady kwalifikacji chorych do przyjęcia na OIT      
  prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych      
10:40-11:00 Dyskusja      
11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA      
         
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA AULA MAŁA
  SESJA 6A INTENSYWNA RATUNKOWA CZ. 1   SESJA 6B INTENSYWNA DZIECI  INTERAKTYWNA DEBATA DOTYCZĄCA
Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha   Moderator: dr n. med. Marcin Rawicz ROLI ZESPOŁÓW WCZESNEGO REAGOWANIA
11:30-11:50 Przedszpitalne leczenie bólu   Nowości w intensywnej terapii dzieci Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
  lek. Maciej Mikiewicz   prof. dr hab. n.med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska Paneliści: lek. Tomasz Drygalski,  
11:50-12:10 Postępowanie z pacjentem w hipotermii   Dawkowanie i monitorowanie leków u dzieci dr n. med. Ryszard Gawda, dr n. med. Wojciech 
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha   dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Gola, mgr Jerzy Jaskuła,
12:10-12:30 Anestezja regionalna w medycynie ratunkowej   Transplantologia u dzieci 1. Kiedy i kto powinien aktywować zespoły
  dr hab. n. med. Szymon Białka   dr n. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz wczesnego reagowania?
12:30-12:50 Zespoły wczesnego reagowania - komunikacja    Komunikacja w pediatrii  2. Kto powinien wchodzić w skład zespołu
  w zespole    mgr Mateusz Sieradzan wczesnego reagowania, kto powinien reagować
  mgr Jerzy Jaskuła      jako pierwszy?
12:50-13:10 Pacjent z masywnym krwawieniem - postępowanie   Zasady kwalifikacji chorych do przyjęcia na OIT  3. ZWR poprawiają bezpieczeństwo w szpitalu.
  w okresie  przedszpitalnym   pediatryczny Personelu? Pacjentów?
  dr n. med. Agata Andrzejewska   dr hab. n. med. Marzena Zielińska, prof. UMW  4. Jak poprawić funkcjonowanie zespołu
13:10-13:30 Dyskusja   Dyskusja wczesnego reagowania?
13:30-14:30 LUNCH   LUNCH 5. ZWR i zespół resuscytacyjny - razem
        czy osobno?
  AULA DUŻA   AULA ŚREDNIA  
  SESJA 7A VARIA   SESJA 7B INTENSYWNA RATUNKOWA CZ. 2  
Moderator: dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski   Moderator: dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński
14:30-14:50 Clostridioides difficile - diagnozowanie, leczenie i   Transport lotniczy pacjentów w stanach   
  zapobieganie - co wiemy w 2023 roku?   krytycznych  
  dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur   prof. dr hab. n. med. i n. o. zdr.  Robert Gałązkowski  
14:50-15:10 Wazopresyna - kiedy i u kogo?   Zatrzymanie krążenia - których chorych kwalifikować  
  dr n. med. Jacek Górka   do koronarografii w trybie natychmiastowym?  
      dr hab. n. med. Tomasz Rakowski  
15:10-15:30 Inwazyjne zakażenia grzybicze   TCCC - taktyczna pomoc poszkodowanym na polu walki  
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar   dr n. med. Tomasz Sanak  
15:30-15:50 Żywienie krytycznie chorych - jak ustalić cele?   USG w postępowaniu przedszpitalnym  
  dr hab. n. med. Tomasz Czarnik   dr n. med. Wojciech Gola  
15:50-16:10 Czasopismo "Anaesthesiology Intensive Therapy"      
  lek. Szymon Zdanowski      
         
         
PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
     
14 kwietnia 2023, piątek      
20:00-24:00 Spotkanie integracyjne*      
  *Spotkanie integracyjne nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE  ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska.
Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników oraz środków własnych organizatora.