Program

16 kwietnia 2021 r.

SESJA I
POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII

14:40-15:50  Ciągłe terapie nerkozastępcze w systemie multiFiltratePRO
                               dr Maciej Jama, Wojciech Sołtysik, Krzysztof Słaboszewski
                   
Warsztat pod patronatem Fresenius Medical Care – Logos Download
16:00-16:05  Rozpoczęcie konferencji
16:05-16:10  Pandemiczne przemyślenia
                      prof. Roman Jaeschke
16:10-16:40  Nowości w intensywnej terapii
                    prof. dr hab. n. med Wojciech Szczeklik
16:40-17:00  Dostępy naczyniowe – czy warto zmieniać nasze przyzwyczajenia?
                    dr n. med. Ryszard Gawda
17:00-17:20  New Delhi - najczęściej występująca karbapenemaza w OIT
                    dr n. med. Agnieszka Żukowska
                   
Wykład pod patronatem  
17:20-17:40  Współczesna wentylacja mechaniczna płuc – rzadziej używane tryby – czy wiemy jak i kiedy ich używać?
                    dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. ATH
                   
Wykład pod patronatem  
17:40-18:00  HFNOT – kiedy i jak należy stosować? Omówienie wytycznych
                    dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
                   
Wykład pod patronatem Fisher-Paykel-Healthcare-Company-Logo - Ejournalz
18:00-18:15  Dyskusja
18:15-18:30  Przerwa reklamowa

SESJA II
INTENSYWNA PEDIATRYCZNA

18:30-18:50  PARDS we wstrząsie septycznym dzieci – rozpoznanie i leczenie
                    dr hab. n. med. Marzena Zielińska
18:50-19:10   PIMS – skala problemu i metody leczenia
                    dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
19:10-19:30   Sepsa na intensywnej terapii dziecięcej
                    dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, prof. UMP
19:30-19:50  Leczenie żywieniowe dzieci na oddziale intensywnej terapii
                    dr hab. n. med. Mikołaj Spodaryk, prof. KA
19:50-20:10  Hipotermia terapeutyczna u pacjentów pediatrycznych leczonych na intensywnej terapii
                    prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta
20:10-20:25  Dyskusja PIMS

17 kwietnia 2021 r.

SESJA III
INTENSYWNE PIELĘGNIARSTWO

10:00-10:20  Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
                    dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
10:20-10:40  Ból i sedacja w intensywnej terapii w kontekście bezpieczeństwa epidemiologicznego
                    prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
                   
Wykład pod patronatem 
10:40-11:00   Ten pacjent mi się nie podoba – udział pielęgniarki we wczesnym rozpoznawaniu stanów zagrożenia życia
                    dr n. med. Paweł Witt
11:00-11:20     Pielęgniarstwo Anestezjologiczne- zawód, pasja, powołanie, trudna miłość....
                                Dlaczego warto pracować w oddziale Intensywnej Terapii?
                       mgr Marzena Pęgiel
11:20-11:40     Wczesna mobilizacja pacjentów na intensywnej terapii = same korzyści
                     dr n. med. Wojciech Serednicki
                     
Wykład pod patronatem 
11:40-11:55      Dyskusja
11:55-12:05     Przerwa reklamowa

SESJA IV
INTENSYWNA DIAGNOSTYKA

12:05-12:25  Różnicowanie – niewydolność serca czy infekcja?
                    prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
                   
Wykład wspierany przez 
12:25-12:45  Pacjent z astmą/POChP na intensywnej terapii
                               dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
12:45-13:05  Kiedy podejrzewać zakażenia grzybicze na OIT? Jak rozpoznawać i leczyć?
                    prof. dr hab. n. med. Maciej  Żukowski
13:05-13:25  Czas prowadzenia antybiotykoterapii – kiedy włączyć, kiedy przerwać, zmienić albo kiedy kontynuować?
                    prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
                   
Wykład pod patronatem
13:25-13:45   Rola USG w ocenie układu oddechowego
                     dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
13:45-14:05   Powikłania płucne po zabiegach operacyjnych – jak rozpoznawać, jak zapobiegać i jak leczyć?
                     dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
                     
Wykład pod patronatem     
14:05-14:20    Dyskusja
14:20-14:50    Praktyczne aspekty cewników centralnych z dostępu obwodowego- implementacja PICC pod osłoną USG
                                 
Agnieszka Wyderka RN, M.Ed.
                      Warsztat pod patronatem

23 kwietnia 2021 r.

SESJA V
SZEROKO O INTENSYWNEJ

16:00-16:20  European perspectives in intensive care education
                               
prof. Frantisek Duska
16:20-16:40  Anestezjolog i intensywista – zawód o wysokim ryzyku. Współczesne zagrożenia
                    prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
16:40-17:00  Opieka poresuscytacyjna i prognozowanie wyników leczenia u pacjentów po NZK
                    dr Wojciech Mudyna
17:00-17:20   Przeszkody w organizacji opieki nad potencjalnym dawcą narządów
                    dr Piotr Gałkin
17:20-17:40   Szpitalny potencjał dawstwa narządów od zmarłych w mechanizmie śmierci mózgu
                     mgr Teresa Danek
17:40-17:55   Dyskusja
17:55-18:05   Przerwa reklamowa

SESJA VI
INTENSYWNA RATUNKOWA

18:05-18:25   Wstępne postępowanie u pacjenta z urazem wielonarządowym   
                     dr hab. n. med. Michał Nowakowski
18:25-18:45   Nowe wytyczne resuscytacji ERC – jakie zmiany pojawiły się w nowych wytycznych resuscytacji ERC?
                     dr n. med. Grzegorz Cebula
18:45-19:05   Wykorzystanie USG podczas akcji resuscytacyjnej
                     dr n. med. Wojciech Gola
19:05-19:25   Niezamierzona hipotermia miejska na SOR i na IT
                     prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
19:25-19:45   Niesteroidowe leki przeciwzapalne i ich wykorzystanie w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
                     prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
19:45-19:55   Dyskusja 
19:55-20:35   From Saving Lives to Changing Systems – How Rapid Response Systems transform the journey of Critically Ill patients in Hospital
                      prof. Chris Subbe 
                        Wykład pod patronatem 
20:35-20:45  Dyskusja
20:45-21:15    Dostęp doszpikowy- EZ-IO w praktyce
                      Agnieszka Wyderka RN, M.Ed.
                               
Warsztat pod patronatem 

24 kwietnia 2021 r.

SESJA VII
INTENSYWNA EDUKACJA

08:50-09:50  Wynik badania mikrobiologicznego a pacjent na OIT
                                 
dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, dr n. med. Beata Mączyńska
                      Warsztat pod patronatem  
10:00-10:20     Nieinwazyjna mechaniczna wentylacja płuc – zrozumiale od podstaw
                      dr n. med. Aleksander Kania
                         Wykład pod patronatem  
10:20-10:40     Advanced Acid Base: A practical approach
                       prof. Frantisek Duska
10:40-11:00      Terapia nerkozastępcza – podstawy, wskazania, zasady prowadzenia
                       dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
11:00-11:20       Płynoterapia – podstawy. Kiedy i jak stosować płyny? Jakie płyny wybierać?
                       dr n. med. Dariusz Onichimowski
11:20-11:40     Podstawy leczenia żywieniowego krytycznie chorych
                       prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
11:40-12:00      Wstrząs krwotoczny – rozpoznanie i leczenie na podstawie obecnych dowodów naukowych
                       dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński
12:00-12:20      EBM – jak czytać wyniki badań naukowych i jak z nich korzystać w praktyce klinicznej?
                       prof. Roman Jaeschke
12:20-12:35     Dyskusja
12:35-12:45     Przerwa reklamowa

SESJA VIII
INTENSYWNE LECZENIE

12:45-13:05  Intensywne leczenie skazy krwotocznej na przykładzie nabytej hemofilii
                    prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
                      Wykład pod patronatem  
13:05-13:25   Jak leczę wstrząs septyczny? Sepsis treatment – beyond guidelines
                    prof. Bram Rochwerg
13:25-13:45   Uszkodzenie wątroby w intensywnej terapii. Niewydolność wątroby i jej leczenie
                    prof. Marcin Wąsowicz
13:45-14:05  CRRT
                      dr Bartosz Kudliński
14:05-14:25   ECMO i jego rola w leczeniu ARDS w dobie COVID-19
                      dr hab. n. med. Waldemar Goździk, prof. UMW
14:25-14:45   Płynoterapia – kiedy leczy, a kiedy szkodzi?
                    prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
14:45-15:05  Rola terapii absorbujących cytokiny w 2021 roku. Cytokine removal in sepsis – where are we in 2021?
                    prof. Zsolt Molnar
                   
Wykład pod patronatem  
15:05-15:20   Dyskusja
15:20-15:25   Zakończenie konferencji

PROGRAM DO POBRANIA