Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji Forum Intensywnej Terapii, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2023 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
przy ul. Krupniczej 33.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie blok warsztatowy, który odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ przy ul. św. Łazarza 16.
Szczegółowy program warsztatów wraz z rejestracją zostanie udostępniony niebawem.

Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach wydarzenia, nie muszą zakładać ponownie konta na stronie, wystarczy, że zalogują się swoimi danymi i dopełnią rejestracji wybierając formułę udziału w konferencji.

Punkty edukacyjne
Za udział w konferencji przysługują punty edukacyjne:


                         


Koszt uczestnictwa stacjonarnego uzależniony jest od momentu rejestracji na wydarzenie:

Stawka III. do 14 kwietnia 2023 r.
lekarka/lekarz: 1050 zł
pielęgniarka/pielęgniarz: 800 zł
ratowniczka medyczna/ratownik medyczny: 800 zł
studentka/student*: 800 zł
*Zniżka przysługuje osobom posiadającym status studenta, które nie ukończyły 26 lat.

Opłata zawiera:
- udział w sesjach wykładowych,
- wstęp na wystawę partnerów,
- lunche i przerwy kawowe podczas konferencji,
- dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym,
- dostęp do nagrań wykładów,
- certyfikat uczestnictwa.


Koszt uczestnictwa online nie jest zależny od momentu rejestracji na wydarzenie:

lekarka/lekarz: 400 zł
pielęgniarka/pielęgniarz: 300 zł
ratownik medyczny/ratowniczka medyczna: 300 zł
studentka/student*: 300 zł
*Zniżka przysługuje osobom posiadającym status studenta, które nie ukończyły 26 lat.

Opłata zawiera:
- dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym,
- dostęp do nagrań wykładów,
- certyfikat uczestnictwa.


Koszt udziału w spotkaniu integracyjnym*, które odbędzie się 14 kwietnia:

Koszt dla uczestnika Konferencji: 250 zł
Koszt dla osoby towarzyszącej: 250 zł


Rezygnacja z udziału lub zmiana formy udziału w Konferencji

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
2.    Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail
       wskazany na stronie internetowej Konferencji.
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
      - rezygnacja zgłoszona do 28 lutego – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
      - rezygnacja zgłoszona do 31 marca – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
      - rezygnacja zgłoszona od 1 kwietnia – uczestnikowi nie przysługuje zwrot  kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
       dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Istnieje możliwość zmiany formy udziału ze stacjonarnego na online wyłącznie do 28 lutego 2023. Zmiana formy udziału
       powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.
6.    W przypadku zmiany formy udziału ze stacjonarnego na online, Uczestnikowi przysługuje zwrot różnicy kosztów:
       - zmiana zgłoszona do 31 grudnia 2022 – bez ponoszenia kosztów manipulacyjnych
       - zmiana zgłoszona do 28 lutego 2023 – koszty manipulacyjne 30%.
7. Nie ma możliwość przeniesienia zakupionego prawa do udziału w konferencji na osobę trzecią.


Miejsce konferencji: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków


Miejsce warsztatów: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków


Spotkanie integracyjne*  odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 20:00 w Starej Zajezdni w Krakowie,
mieszczącej się na ulicy Świętego Wawrzyńca 12.


*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.
Wydarzenia opłacane są z wpłat uczestników oraz środków własnych organizatora.


Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konferencji. 
Poniżej udostępniamy listę polecanych obiektów noclegowych:
Hotel Unicus Palace 5*
Floriańska 28
-15% na hasło "Konferencja2023r"

Hotel H15 Luxury Palace 5*
Św. Jana 15
-15% na hasło "Konferencja2023r"

Hotel 4* Unicus Kraków Old Town
Świętego Marka 20 
-15% na hasło "Konferencja2023r"

Hotel H15 Francuski 4*
Pijarska 13
-15% na hasło "Konferencja2023r"

Hotel Grand Ascot 4*
Józefa Szujskiego 4 
510 PLN /1 os./doba na hasło "Medspace" 
560 PLN /2 os./doba na hasło "Medspace"

PURO Kraków Old Town 4*
Ogrodowa 10
-15%  na hasło "MED SPACE"

Sheraton Grand Kraków 5*
Powiśle 7 
750 PLN + 8% Vat  /1 os./doba 
810 PLN + 8% Vat /2 os./doba 

Hotel Batory ***
Generała Romana Sołtyka 19
Rezerwacja przez stronę www.hotelbatory.pl. na hasło "FIT"
Inny sposób, to skorzystanie z poniższego linku:
https://booking.profitroom.com/pl/hotelbatory/home?currency=PLN&code=Fit

Hotel Campanile***
Świętego Tomasza 34 
439 PLN  /1 os./doba 
479 PLN  /2 os./doba 
Rezerwacja przez adres mailowy conf.krakow@campanile.com, podając nr rezerwacji 79623587 
Nr rezerwacji będzie aktywny do 30.01.2023