Kontakt

Kontakt w sprawach naukowych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
dr n. med. Jacek Górka
dr n. med. Anna Włudarczyk
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie


Kontakt dla Wykładowców oraz Sponsorów:

Agnieszka Kuźnicka
tel. 570 700 321
agnieszka.kuznicka@med-space.pl

Jagoda Koszko
tel. 570 700 537
jagoda.koszko@med-space.pl


Kontakt dla Uczestników:

Monika Nurzyńska
tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl


Organizator

MED SPACE s.c.
Stare Załucze 8a,
22-234 Urszulin

Biuro: ul. Batorego 12, 20-812 Lublin

NIP: 712-329-33-16
REGON: 360709515
NRB mBank: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
med-space.pl